Skip to main content

Ülkemizde ilk defa İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan, İzmir’deki tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan doğru çalışmaların özendirilerek ödüllendirilmesini, tanıtılmasını ve bu yolla koruma bilincinin yaygınlaştırmasını hedefleyerek olumlu örneklerin çoğalması adına 2003 yılından beri düzenlenen Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri Programı Seçici Kurul değerlendirmesi sonuçlandı.

Ödül Komitesi tarafından ön elemeyi geçen başvurulardan; Tarihi Yapıda Yaşam, Esaslı Onarım, Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı, Tarihi Mekânda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması, Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri Teşvik Ödülü kategorilerinde toplam otuz bir başvuru ödüle değer bulundu.

2022 yılı programına Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri Teşvik Ödülü’nde ödüle değer on bir başvuru damgasını vurdu. Programın hedefleri arasında yer alan çocuk ve gençlerin tarihi mirasa ve çevreye duyarlılıklarını geliştirmek, bir koruma kültürü oluşturmak ve yaygınlaştırmak hedefleriyle ayrı bir kategori olarak değerlendirdiği bu kategoriye yoğun katılım ise mutluluk verici oldu. Kazananlar, ödüllerini düzenlenecek ödül töreni ile alacak. Ödüle değer görülen çalışmalar şöyledir:

TARİHİ YAPIDA YAŞAM KATEGORİSİNDE JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

 • Yavuz Kitabevi (Kemeraltı)

TARİHİ YAPIDA YAŞAM ÖDÜLÜ

 • Meydan Kahvesi (Birgi)
 • Macide ve İsmail Çakar Evi (Birgi)
 • Sacide ve Rüştü Sevgel Evi (Birgi)
 • Palombo Ticaret (Kemeraltı)
 • Kadriye Yağcı (Kemeraltı)

TARİHİ MEKÂNDA GELENEKSEL ZANAATLARIN YAŞATILMASI KATEGORİSİNDE JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

 • Hasan Hüseyin Öter – Körüklü Çizmeci (Tire)

TARİHİ MEKÂNDA GELENEKSEL ZANAATLARIN YAŞATILMASI ÖDÜLÜ

 • Bayram Senver – Dokumacı (Birgi)
 • Hasan Ergenay – Bıçakçı (Kemeraltı)
 • Erdoğan Akıner – Terzi (Tire)

ÖZGÜN İŞLEVİN KORUNDUĞU ESASLI ONARIM ÖDÜLÜ

 • Ets Hayim Sinagogu (Kemeraltı) ( Proje Müellifi Y.Mimar Zübeyda Özkan) (Yüklenici Umart Mimarlık Ltd.Şti.)
 • Elif Kocabıyık ve Daniele Savasta Evi (Kemeraltı) (Proje Müellifi Rest. Uzm. Y.Mimar Salih Özgür Genca) (Yüklenici Elif Kocabıyık ve Daniele Savasta)

TARİHİ ÇEVRE VE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA DALINDA KATKI ÖDÜLÜ

 • Uluç Hanhan – “İzmir Körfezi Batıkları” Kitabı
 • Selim Bonfil – “Foto Gagin Gözüyle İzmirli Yahudiler ve Karataş” Fotoğraf Projesi
 • Yaşar Ürük – Bilimsel Tarih Araştırmalarından 16 Parçalık Seçki
 • Siren Bora – Yahudi Kültürüne Yönelik Tüm Yayınları
 • Yılmaz Göçmen – “Yüz Yıllık Notalar” Kitabı
 • Nesim Bencoya – Sefarad Kültür Festivali
 • Saadet Erciyas – İzmir Ah! Tarık Dursun K’nın Semtleri (Kabartma Harflerle -Braille Alfabesi- Basılmış Kitap)
 • Doç. Dr. Yurdagül Bezirgan Arar – “Kent ve Bellek: Semt Semt İzmir” TV Programı

TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRAS KONULU OKUL PROJELERİ TEŞVİK ÖDÜLÜ

 • Anafartalar İlkokulu – “İzmirim, Tarihim, Maketim” İzmir Tarihi Mekân Maket Yarışması
 • Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi – Gölgede Kalmış İzmirli Bir Yurtsever Rahmetullah Efendi (Çelebioğlu)
 • SÜGEP Akademi “Modern İzmir’den Bir Hafıza Mekan Örneği”
 • İTÜ Geliştirme Vakfı “Manilerle El Dokumalarımız”
 • İzmir Özel Çakabey Ortaokulu “Kültürel Mirasımızı Korumaya Katkımız: Karabel Kaya Kabartması İncelemesi”
 • UKEB Okulları “Geçmişin Parçaları Günümüzde Birleşirse”
 • Buca Bilsev Koleji “Buca’nın Kültürel Mirası”
 • Uğur Okulları “Nazar Boncuğunun Gizemli Yolculuğu”
 • İzmir Özel Türk Koleji Anadolu Lisesi “İzmirli Örnek Cumhuriyet Kadını Ayşe Mayda”
 • İzmir TED Koleji “Saklı Kalmış Bir Değer İzmir Klazomen Karantina Adası”
 • Özel İzmir Amerikan Koleji “Kemerlatı’nı Gezi-yorum”

SEÇİCİ KURUL BAŞKANI

Burçin ALTINSAY ÖZGÜNER, Y. Mimar Koruma Uzmanı, ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Başkanı

ASİL SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

Prof. Dr. Serpil BAĞCI, Sanat Tarihçisi (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Haluk SAĞLAMTİMUR, Arkeolog (Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

Dr. Ayşe Ege YILDIRIM, Koruma Planlama ve Kültür Miras Yönetimi Uzmanı, UCLG Danışmanı, EuropaNostra Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Kerem ŞERİFAKİ, Mimar (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Öğr. Gör.)

Önder BATKAN, Şehir Plancısı

Salih SEYMEN, Y. Mimar ve Restorasyon Uzmanı

YEDEK SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ELBURZ, Şehir Plancısı (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

Arş. Gör. Dr. Onur ZUNAL, Arkeolog (Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Tülin YENİLİR, Sanat Tarihçisi(Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü)

Author Admin

More posts by Admin

İzmir Büyükşehir Belediyesi - Tüm hakları Saklıdır.