Sevgili İzmirliler,

İzmirlilik; binlerce yıllık uygarlıkların bugüne yansıyan birikiminin yüzü aydınlığa dönük sentezidir. Farklı kültür, farklı din ve farklı mezheplere mensup insanların yaşadığımız coğrafya üzerindeki etkinlikleriyle olagelen somut ve somut olmayan kültürel miras; eşine az rastlanan çeşitlilikte bir değerler manzumesidir.

Bu çok katmanlı, çok kültürlü dil, İzmirlilerin dünya görüşünü, sosyal yaşamını, demokrasi sevdasını, insan sevgisini besleyen bir döngünün esas kaynağıdır. Akdeniz’e açılan körfezi ile art alanında yer alan verimli toprakların bereketine köprü olan İzmirimiz, işte bu yüzden geçtiğimiz yüzyıla değin Akdeniz’in incisi olarak addedilmiştir.

Tarihi birikimimiz 20. yüzyıldan günümüze ulaşan çarpık kentleşme nedeni ile zarar görmüş ve bu güzelliklerle dost olarak yaşanmasının önünde bilinçsiz yıkımlar, alt yapı, sosyal sorunlar ve ekonomik güçlükler engellere neden olmuştur. Bu mealde sorunlar büyük ve çeşitli olsa da İzmirlilerin bu kültürler manzumesini yaşayabilmeleri için tarih perspektifinden bakabilecekleri fırsatlar yaratmak elzemdir.

Yeraltındaki, yeryüzündeki ve insanlarının hünerli ellerinde süren geçmişin birikimlerini gün yüzüne çıkarmak ve süren yaşama dâhil etmek için kentimize tarih penceresinden bakmak büyük önem taşımaktadır.

İzmir’in tarihe duyarlılığın simgesi Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri bu bağlamda kente değer katmaktadır.

Kentimiz adına gönülden destek olan ödül komitemize ve seçici kurulumuza;   tarihine saygı ile yaşayan, üreten tüm ödül sahiplerine; organizasyonun sürekliliğini sağlayan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Saygı ve sevgilerimle.

 

TUNÇ SOYER

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı