Skip to main content

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 2003 yılında başlattığımız ve 2019 yılına dek aralıksız sürdürdüğümüz Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri’ni; küresel salgın nedeni ile vermiş olduğumuz iki yıl aradan sonra yeniden hayata geçiriyoruz.

Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri, 2003 yılında gönülden destek veren ödül komitesince kurgulanmış İzmir’in tarihine ve tarihi mirasına adanmış örnek çalışmaları ödüllendirerek tarihi duyarlılığımızı gündeme taşıyan, yerel ölçekte benzer bir örneği bulunmayan bir programdır.  Ödül programı, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki tarihi mirasın temsilcilerinin (yaşayan, projelendiren, kullanan, hakkında üreten) duyarlılığına teşekkür ederek teşvik sağlamaktadır. Program, İzmirlilerin örnek çalışmaları ile korumayı kentin gündemine taşıyarak, kentin birikimli kültürü ile birlikte yaşamasına ve korunmasına vesile olmaktadır.

İzmirlilerin Tarihi Değerlere Göstermiş Olduğu Duyarlılığının Simgesi Olan Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri’ne Uluslararası Onur

Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri; 2021 yılında Europa Nostra Ödülleri’nden Eğitim, Öğretim ve Bilinçlendirme dalında Jüri Özel Ödülü ile onurlandırıldı. Europa Nostra Ödülleri’nin tüm kategorileri içinde ülkemizden sadece Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri Programı’nın başarı elde etmesi İzmirliler için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Bu gurur, her yıl koruma halkasına yeni yüzleri dâhil ederek büyüyen yediden yetmişe kocaman bir aile olan Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri katılımcıları ile tarihi kültürel mirasımıza sahip çıkan tüm İzmirlilere aittir.

Tarihimize Değer Katan Tüm İzmirlilere Teşekkürlerimizle

İzmir’in tarihi mekânlarına geleneksel üretimleriyle can veren, mekâna ruh katan zanaatkârlarımızın emeklerine; geçmişten bugüne sürmekte olan bir yapı geleneğinin izlerini koruyarak sürdüren ustalarımıza;

Çevresindeki yoğun kentsel dönüşüme ve yükselen rant değerlerine rağmen tarihi yapısını koruyup, yaşatan ve özgün işleviyle kullanmayı sürdüren, evlerinin, dükkanlarının ve ailelerinin öyküleriyle yaşamasını sağlayan ailelerimize;

İzmir’in yerel bağlamıyla ilişkili yazılı ve görsel çalışmalar aracılığı ile tarihi çevre ve kültür varlıklarını koruma konusunu somut bir ürün ile gündeme getiren, kamuoyunda bir tartışma zemini yaratan, ufuk açan araştırmacılarımıza, sanatçılarımıza;

Tarihi çevrede yaşayan, bu çevreleri üreten, ürettiren, koruyan ve var olmasına emek ile ustalık ile katkıda bulunan mimarlarımıza, ustalarımıza, uygulamacılarımıza;

Kentlerinin tarihini, kültürel mirasın yaşamasını konu edinen çalışmaları yapan sevgili öğrencilere, onları destekleyen öğretmenlere, okullarımıza teşekkür ederiz.

Programımızı en başından beri var eden Ödül Komitesi üyelerimiz, Prof. Dr. Emel GÖKSU’ya, Prof. Dr. Başak İPEKOĞLU’na, Prof. Dr. Eti AKYÜZ LEVİ’ye, Prof. Dr. Emel KAYIN’a; Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve İzmir Koruma Kurulları temsilcilerine, her yıl değişen seçici kurullarımızın tüm üyelerine bu gururun elde edilmesindeki yeri doldurulamayacak katkıları için teşekkürlerimizi sunarız.

Kültürel Mirasa Pek Çok Çerçeveden Sahip Çıkan, Adını, Kurumunu İzmir’in Tarihine Not Düşen Tüm Tarihseverleri Bekliyoruz

Başvuruda bulunmak isteyen katılımcılar için ödül kategorilerimiz şöyledir:

“Tarihi Yapıda Yaşam”, “Tarihi Mekânda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması”, “Basit Onarım”, “Özgün İşlevin Değiştirildiği Esaslı Onarım”, “Özgün İşlevin Korunduğu Esaslı Onarım”, “Emek”, “Katkı” ve “Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri Teşvik”.

Her kategori için başvuruda bulunmak isteyen herkes, hem yüz yüze hem de internet sitemiz üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunabilmektedir. Ayrıca kişiler başkaları adına da aday göstermek üzere başvuru yapabilmektedir.

Ödül Takvimimiz Şöyledir:

Son Başvuru Tarihi:  19 Ağustos 2022 Cuma, saat 17.00’a kadar

Ödül Komitesi Toplantısı:  5 Eylül 2022 Pazartesi

Seçici Kurul Toplantısı: 12-16 Eylül 2022

Sonuçların İlanı:  19 Eylül 2022

2022 Yılı Seçici Kurulumuz:

Burçin ALTINSAY ÖZGÜNER, Y. Mimar Koruma Uzmanı, ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Başkanı

Prof. Dr. Serpil BAĞCI, Sanat Tarihçisi (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Haluk SAĞLAMTİMUR, Arkeolog (Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

Dr. Ayşe Ege YILDIRIM, Koruma Planlama ve Kültür Miras Yönetimi Uzmanı, UCLG Danışmanı, EuropaNostra Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Kerem ŞERİFAKİ, Mimar (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Öğr. Gör.)

Önder BATKAN, Şehir Plancısı

Salih SEYMEN, Y. Mimar ve Restorasyon Uzmanı

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ELBURZ, Şehir Plancısı (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

Arş. Gör. Dr. Onur ZUNAL, Arkeolog (Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Tülin YENİLİR, Sanat Tarihçisi(Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü)

Başvuru ve şartname için bkz.   www.tarihesaygi.com/basvuru2022

Author Admin

More posts by Admin

İzmir Büyükşehir Belediyesi - Tüm hakları Saklıdır.