Kentli İzmirli Ödülü:

 • Aygen Şenli Evleri
 • Mahmut Karnas Evi

Özgün İşlevin Değiştirildiği Esaslı Bakım Onarım Ödülü:

 • Silahtaroğlu Hanı
  Mimar: Erdal Kemahlıoğlu
  Yapımcı: Aygıt İnşaat
  Yapı Sahibi: L. Haldun Güven, H. Coşkun Güven, A. Ergun Güven 

Emek Ödülü:

 • Silahtaroğlu Hanı içinde yer alan “kalem işleri”
  M. Sağlam, R. Bayraktaroğlu, H. Gökova

Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı Ödülü:

 • Değişen Yüzüyle İzmir- Selnur Şarman, Leyla parlak, Sevil Durmuş
 • Bir Şarkıdır Kemeraltı – Tanzer Güven – Müellif, Ege T.V.
 • Bayraklı Tepekule Çalışmaları- Özel Piri Reis İlköğretim Okulu
 • Volker Dreike Evi
  Mimar: Şenol Kaytan 

Seçici Kurul Özel Ödülü:

 • Efes Yamaç Ev 2 – Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Efes Kazıları Başkanlığı
  Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü

ÖDÜL KOMİTESİ ÜYELERİ

 • Dr. Emel GÖKSU – D. E. Ü. Öğretim Üyesi
 • Dr. Eti AKYÜZ LEVİ- D. E. Üniversitesi Öğretim Üyesi
 • Doç. Dr. Ülker BAYKAN SEYMEN – Y. T. E. Öğretim Üyesi
 • Doç. Dr. Sarp TUNÇOKU – Y. T. E. Öğretim Üyesi
 • Doç. Dr. Emel KAYIN – D. E. Üniversitesi Öğretim Üyesi
 • Serpil YASA – İzmir 1 No’lu Kül. ve Tab. Var. Kor. Kur. Müdürü
 • Ömer PAKER – İzmir 2 No’lu Kül. ve Tab. Var. Kor. Kur. Müdürü
 • Tamer BAŞBUĞ – Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı
 • Tolga ÇİLİNGİROĞLU – Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Başkanı

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

 • Aziz KOCAOĞLU– İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
 • Hasan TOPAL – İ.B.B. Genel Sekreter Yardımcısı
 • Fügen SELVİTOPU – İ.B.B. İmar İşleri Daire Başkanı
 • Önder BATKAN – İ.B.B. Tarihsel Çevre Ve Kültür Varlıkları Müdürü
 • Tamer BAŞBUĞ – Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı
 • Tolga ÇİLİNGİROĞLU – Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Başkanı
 • Serpil YASA – İzmir 1 No’lu Kültür ve Tabiat Var. Koruma Kur. Müdürü
 • Ömer PAKER – İzmir 2 No’lu Kül. ve Tab. Var. Kor. Kur. Müdürü

ASIL SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

 • Prof. Dr. Hülya KOÇ – D.E.Ü. Öğretim Üyesi (Şehir Plancısı)
 • Doç. Dr. Semahat ÖZDEMİR – İ.Y. T. E. Öğretim Üyesi (Şehir Plancısı)
 • Yrd.Doç.Dr. Emel KAYIN – D.E.Ü. Öğretim Üyesi (Mimar)
 • Yrd.Doç.Dr. Ertan DAŞ – E.Ü. Öğretim Üyesi (Sanat Tarihçisi)
 • Yrd.Doç.Dr. Gürcan POLAT- E.Ü. Öğretim Üyesi (Arkeolog)
 • Öğr. Gör. Önder MARMASAN – İ.Y.T.E. Öğretim Üyesi (Restorasyon Uzm.)
 • Yük. Mim. Dilek PAKBEN – Serbest Mimar (Restorasyon Uzm.)

YEDEK SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

 • Yrd.Doç.Dr. Emre ERGÜL – İ.Y. T. E. Öğretim Üyesi (Mimar)
 • Yrd.Doç.Dr. Hümeyra BİROL AKKURT – D.E.Ü. Öğretim Üyesi  (Mimar)
 • Yrd.Doç. Dr. İpek SÖNMEZ – D. E. Ü. Öğretim Üyesi (Şehir Plancısı)

RAPORTÖRLER

 • Kıvılcım KESKİNER (Y.Mimar)
 • Mehmet YASA (Restoratör)