Kentli İzmirli Ödülü :

 • A.Rıza Cakubey Evi  –  Yeni Foça
 • Refika Çetin Evi  –  Yeni Foça
 • Besim Uyal Evi  –  Urla

Basit Onarım Ödülü :

 • Oteller Sokağı  –  Basmane, Konak
 • Özel Misafirhane  –  Urla

Özgün İşlevin Korunduğu Esaslı Onarım Ödülü :

 • Gordon Walker Evi  –  Foça
 • Erol Satır Evi  –  Foça

Özgün İşlevin Değiştirildiği Esaslı Onarım Ödülü :

 • Manolya Yaşlılar Evi  –   Buca
 • Carpouza Cafe   –  Selçuk

Katkı Ödülü :

 • İzmir İzmir Dergisi
 • İzmir Life Dergisi
 • Karşıyaka Evi (Erol Ergir tarafından oluşturulan müze)
 • DEÜ Mimarlık Fak. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kentsel Metini Okuma Projesi Öğrenci Çalışması
 • Piri Reis İlköğretim Okulu Agora Projesi Öğrenci Çalışması

Urla’da rekonstrüksiyonu yapılan Klazomenai Zeytinyağı İşliği de  “Özel Katkı”  olarak ödüllendirilmiştir.

ÖDÜL KOMİTESİ ÜYELERİ

 • Dr. Emel GÖKSU – D. E. Ü. Öğretim Üyesi
 • Dr. Eti AKYÜZ LEVİ- D. E. Üniversitesi Öğretim Üyesi
 • Doç. Dr. Başak İPEKOĞLU – Y. T. E. Öğretim Üyesi
 • Doç. Dr. Ülker BAYKAN SEYMEN – Y. T. E. Öğretim Üyesi
 • Doç. Dr. Emel KAYIN – D. E. Üniversitesi Öğretim Üyesi
 • Serpil YASA – İzmir 1 No’lu Kül. ve Tab. Var. Kor. Kur. Müdürü
 • Ali Zafer ÇAKMAKÇI – İzmir 2 No’lu Kül. ve Tab. Var. Kor. Kur. Müdürü
 • Tamer BAŞBUĞ – Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı
 • Tolga ÇİLİNGİROĞLU – Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Başkanı

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

 • Aziz KOCAOĞLU– İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
 • Hasan TOPAL – İ.B.B. Genel Sekreter Yardımcısı
 • Fügen SELVİTOPU – İ.B.B. İmar İşleri Daire Başkanı
 • Önder BATKAN – İ.B.B. Tarihsel Çevre Ve Kültür Varlıkları Müdürü
 • Tamer BAŞBUĞ – Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı
 • Tolga ÇİLİNGİROĞLU – Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Başkanı
 • Serpil YASA – İzmir 1 No’lu Kültür ve Tabiat Var. Koruma Kur. Müdürü
 • Ali Zafer ÇAKMAKÇI – İzmir 2 No’lu Kül. ve Tab. Var. Kor. Kur. Müdürü

ASIL SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

 • Prof. Dr. Ahmet EYÜCE – Bahçeşehir Ü. Öğretim Üyesi (Mimar)
 • Prof. Dr. Eti AKYÜZ LEVİ – D. E. Üniversitesi Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Sezai GÖKSU – D. E. Ü. Öğretim Üyesi (Şehir Plancısı)
 • Doç. Dr. Erkal SERİM – İ.Y. T. E. Öğretim Üyesi (Şehir Plancısı)
 • Yrd. Doç. Dr. Lale DOĞER – Ege Ü. Öğretim Üyesi(Sanat Tarihçisi)
 • Yrd. Doç. Dr. Cumhur TANRIVER – Ege Ü. Öğretim Üyesi (Arkeolog)
 • Yrd. Doç. Dr. Sarp TUNÇOKU – İ. Y. T. E Öğretim Üyesi (Mimar)

YEDEK SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

 • Yrd. Doç. Dr. Neslihan GÜZEL – D. E. Ü. Öğretim Üyesi (Mimar)
 • Yrd. Doç. Dr. Şeniz ÇIKIŞ – İ.Y. T. E. Öğretim Üyesi  (Mimar)
 • Yrd. Doç. Dr. Şebnem DÜNDAR – D. E. Ü. Öğretim Üyesi (Şehir Plancısı)

RAPORTÖRLER

 • Kıvılcım KESKİNER (Y.Mimar)
 • Mehmet YASA (Restoratör)