ONLINE BAŞVURU

  ÖDÜL TAKVİMİ:

  Son Başvuru Tarihi:  19 Ağustos 2022 Cuma, saat 17.00’a kadar

  Ödül Komitesi Toplantısı:  5 Eylül 2022 Pazartesi

  Seçici Kurul Toplantısı: 12-16 Eylül 2022

  Sonuçların İlanı:  19 Eylül 2022

  Şartnameyi PDF formatında indirmek için tıklayınız: 

  TARİHİ YAPIDA YAŞAM ÖDÜLÜ
  TARİHİ MEKANDA GELENEKSEL ZANAATLARIN YAŞATILMASI ÖDÜLÜ
  BASİT ONARIM ÖDÜLÜ
  ESASLI ONARIM ÖDÜLÜ
  EMEK ÖDÜLÜ
  TARİHİ ÇEVRE VE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA DALINDA KATKI ÖDÜLÜ
  TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRAS KONULU OKUL PROJELERİ TEŞVİK ÖDÜLÜ
  • Prof. Dr. Zeynep Gül ÜNAL – Mimar
   ICOMOS Uluslararası Başkan Yardımcısı
   Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
  • Prof. Dr. Serpil BAĞCI – Sanat Tarihçisi
   Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi
  • Doç. Dr. Haluk SAĞLAMTİMUR – Arkeolog
   Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü
   Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
  • Dr. Ayşe Ege YILDIRIM – Şehir Plancısı
   Koruma Planlama ve Kültür Miras Yönetimi Uzmanı
   UCLG Danışmanı, Europa Nostra Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi
  • Burçin ALTINSAY  –  Y. Mimar ve Restorasyon Uzmanı
   Europa Nostra Türkiye Önceki Dönem Başkanı
  • Önder BATKAN – Şehir Plancısı
  • Salih SEYMEN – Y. Mimar ve Restorasyon Uzmanı
  • Öğr. Gör. Dr. Kerem ŞERİFAKİ – Mimar
   İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
  • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ELBURZ – Şehir Plancısı
   İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
  • Arş. Gör. Tülin YENİLİR – Sanat Tarihçisi
   Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü
  • Arş. Gör. Dr. Onur ZUNAL – Arkeolog
   Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı
  • Prof. Dr. Başak İPEKOĞLU – İ.Y.T.E. Mimarlık Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Öğretim Üyesi
  • Prof. Dr. Emel GÖKSU – D.E.Ü. Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Bölge Planlama Anabilim Dalı E. Öğretim Üyesi
  • Prof. Dr. Eti AKYÜZ LEVİ – D.E.Ü. Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
  • Prof. Dr. Emel KAYIN – D.E.Ü. Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
  • Asiye Mehtap GÜNGEN  – İzmir 1 No’lu Kül. Var. Kor. Böl. Kur. Müdürü
  • Deniz DURDU – İzmir 2 No’lu Kül. Var. Kor. Böl. Kur. Müdürü
  • İlker KAHRAMAN – Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı
  • Ezgi DEDE – Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
  • Tunç SOYER – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
  • Barış KARCI – İBB Genel Sekreteri V.
  • Özgür Ozan YILMAZ – İBB Genel Sekreter Yardımcısı
  • Mihriban YANIK – İBB Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı
  • Sevinç ÇULCU –  İBB Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürü
  • Ayşegül GÜNGÖREN (Arkeolog & Uzm. Sanat Tarihçisi)
  • Mehmet YASA (Restoratör)
  • Sibel YÜCEL (Medya İletişim)
  • Ozan GİRGİN (Arkeolog)
  • Özlem KILINÇ (Restoratör)