Kentli İzmirli Ödülü:

 • Mustafa KUTLU Evi (Kozbeyli,Foça)
 • Şakir YALAVAÇ Dibek Kahvehanesi (Kozbeyli,Foça)
 • Muzaffer HEPAKSOY Evi (Bayraklı)
 • Nilgün DURUALP Evi (Bayraklı)
 • Esma Livia Dino DEYER Evi (Buca)

Özgün İşlevin Değiştirildiği Esaslı Onarım Ödülü:

 • Ege Üniversitesi Balkanlar ve Anadolu Giysileri Müzesi (Bornova)

Emek Ödülü:

 • Durmuş TÜRKMENLİ – Taş Ustası (Foça’daki taş işçiliği uygulamaları ile)
 • Nihat BAZ – Ahşap Ustası (Halil Rıfat Paşa Köşkü ahşap işçiliği ile)

Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı Ödülü:

 • Birol ÜZMEZ – “Kortejo Aile Evleri” Belgesel Fotoğraf Projesi
 • Kent Gözlemcileri – “Basmane Günleri” etkinlikleri
 • Karşıyaka Karşıyaka Kent Kültür ve Sanat Dergisi
 • Torbalı Kız Teknik ve Meslek Lisesi – “Öğrenci Gözüyle Metropolis” Fotoğraf Sergisi
 • Konak Şehit Fethi Bey İlköğretim Okulu “Konak Basmane Çevresindeki Tarihi Mekânlar” Öğrenci Çalışması
 • Yöneliş Koleji Kent Karıncaları – “Geçmişten Günümüze Levantenler” Projesi
 • Yaratıcı Çocuklar Derneği – “Tarihi Yaşıyorum” Projesi
 • Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi – “Tarihe Dokunan Eller” Projesi

ASİL SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

 • Prof. Dr. Gül ASATEKİN – Bahçeşehir Üni. (Mimar)
 • Prof. Dr. Gülriz KOZBE – Ege Ü. Öğretim Üyesi (Arkeolog)
 • Doç. Dr. Sibel ECEMİŞ KILIÇ – DEÜ Öğretim Üyesi (Şehir Plancısı)
 • Yard. Doç. Dr. Zeynep AKTÜRE – İ.Y.T.E. Öğretim Üyesi (Mimar)
 • Yard. Doç. Dr. Tolga ÇİLİNGİR – DEÜ Öğretim Üyesi (Şehir Plancısı)
 • Yard. Doç. Dr. Yekta DEMİRALP – Ege Ü. Öğretim Üyesi (Sanat Tarihi)
 • Tamer PAKBEN (Y. Mimar)

YEDEK SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

 • Yard. Doç. Dr. Koray VELİBEYOĞLU – İ.Y.T.E. Öğretim Üyesi (Şehir Plancısı)
 • Öğr. Gör. Dr. Deniz GÜNER – DEÜ Öğretim Üyesi (Mimar)
 • Öğr. Gör. Dr. Sevinç GÖK GÜRHAN – Ege Ü. Öğretim Üyesi (Sanat Tarihi)