ONLINE BAŞVURU

ÖDÜL TAKVİMİ

Son Başvuru Tarihi:  19 Ağustos 2022 Cuma, saat 17.00’a kadar

Ödül Komitesi Toplantısı:  5 Eylül 2022 Pazartesi

Seçici Kurul Toplantısı: 12-16 Eylül 2022

Sonuçların İlanı:  19 Eylül 2022

Şartnameyi PDF formatında indirmek için tıklayınız: 

TARİHİ YAPIDA YAŞAM ÖDÜLÜ
TARİHİ MEKANDA GELENEKSEL ZANAATLARIN YAŞATILMASI ÖDÜLÜ
BASİT ONARIM ÖDÜLÜ
ESASLI ONARIM ÖDÜLÜ
EMEK ÖDÜLÜ
TARİHİ ÇEVRE VE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA DALINDA KATKI ÖDÜLÜ
TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRAS KONULU OKUL PROJELERİ TEŞVİK ÖDÜLÜ
 • Prof. Dr. Zeynep Gül ÜNAL (Mimar)  ICOMOS Uluslararası Başkan Yardımcısı / Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Serpil BAĞCI  (Sanat Tarihçisi) Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi
 • Doç. Dr. Haluk SAĞLAMTİMUR  (Arkeolog) Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Dr. Ayşe Ege YILDIRIM (Şehir Plancısı) Koruma Planlama ve Kültür Miras Yönetimi Uzmanı, UCLG Danışmanı, Europa Nostra Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi
 • Burçin ALTINSAY (Mimar ve Restorasyon Uzmanı) Europa Nostra Türkiye Önceki Dönem Başkanı
 • Önder BATKAN  (Şehir Plancısı)
 • Salih SEYMEN  (Y. Mimar ve Restorasyon Uzmanı)
 • Öğr. Gör. Dr. Kerem ŞERİFAKİ  (Mimar) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
 • Öğr. Üyesi Zeynep ELBURZ  (Şehir Plancısı) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Arş. Gör. Tülin YENİLİR (Sanat Tarihçisi) Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü
 • Arş. Gör. Dr. Onur ZUNAL (Arkeolog) Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı
 • Prof. Dr. Başak İPEKOĞLU – İ.Y.T.E. Mimarlık Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Emel GÖKSU – D.E.Ü. Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Bölge Planlama Anabilim Dalı E. Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Eti AKYÜZ LEVİ – D.E.Ü. Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Emel KAYIN – D.E.Ü. Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
 • Asiye Mehtap GÜNGEN – İzmir 1 No’lu Kül. Var. Kor. Böl. Kur. Müdürü
 • Deniz DURDU – İzmir 2 No’lu Kül. Var. Kor. Böl. Kur. Müdürü
 • İlker KAHRAMAN – Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı
 • Ezgi DEDE – Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
 • Tunç SOYER – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
 • Dr. Buğra GÖKÇE – İBB Genel Sekreteri
 • Özgür Ozan YILMAZ – İBB Genel Sekreter Yardımcısı
 • Mehriban YANIK – İBB Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı
 • Sevinç ÇULCU –  İBB Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürü
 • Ayşegül GÜNGÖREN (Arkeolog & Uzm. Sanat Tarihçisi)
 • Mehmet YASA (Restoratör)
 • Ozan GİRGİN (Arkeolog)
 • Sibel YÜCEL (Medya İletişim)