Değerli Kültür Dostları

Tarihi 8500 yıl ötesine uzanan İzmir, kültürel anlamda bir “rönesans” yaşadığı 19. yüzyıla kadar büyük bir kentsel değişim yaşamamıştır. Geçen yüzyılda ekonomik ve siyasal çıkarlar İzmir’in önemli göçler almasına neden olmuştur. Bu yüzden çok dilli çok kültürlü bir kent haline gelen İzmir, kozmopolit bir mimari kimlik kazanmıştır.

Cumhuriyetle beraber yeni rejimin hedefleri doğrultusunda şekillenen İzmir, 1950′ lerden itibaren kesin, şiddetli ve kalıcı bir sosyo-ekonomik değişimle “kentleşme” sürecine girmiştir. Hızla betonlaşmış, tarihi dokusu ve kimliği de hızla tahrip edilmiştir.

İzmir’in 8500 yıllık geçmişinden bu güne kalan ne varsa onlara sahip çıkmak, kentlisiyle buluşturmak böylece kent kültürünü geliştirmek hedefimizdir. Bu hedef için kültürel farklılıkları yadsımadan, kentsel bütünleşmeye hizmet eden bir ‘İzmirlilik’ söylemi ile yola çıkılmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarihi ve kültürel mirasın korunması, ortaya çıkartılması, işlev kazandırılması ve “insanlığın ortak mirası” nın gelecek kuşaklara aktarılmasının evrensel bir sorumluluk olarak gören bir yerel yönetim anlayışıyla, pek çok projeye imza atmıştır.

Kemeraltı Anafartalar Caddesi Cephe Düzenleme Projesi, Kadifekale – Tiyatro ve Çevresi Koruma, Geliştirme ve Yaşatma Projesi, Agora Kazıları, Havagazı Fabrikası, Ayavoukla Kilisesi, havra ve sinagogların yenilenmesi gibi pek çok projeyle kentin tarihine sahip çıkılmaktadır. Ayrıca 5366 sayılı yasa ile İzmir’in neredeyse tüm geleneksel kent merkezini içine alan Kemeraltı Yenileme Bölgesi’nin, Bakanlar Kurulu kararı ile yenileme alanı olarak ilan edilmesiyle İzmir’in tarihsel yapısını koruyarak yaşatmak amacıyla başlatılan çalışmaların, programlanıp denetlenmesi süreci başlatılmıştır ve sürdürülmektedir.

Amacı, kentteki kültürel – mekansal mirasa hak ettiği saygının gösterilmesi ve bu konudaki doğru çalışmaların özendirilerek ödüllendirilmesi ve tanıtılması olan “Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri”, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de ilk defa başlattığı ve sekiz yıldır sürdürdüğü , örnek bir çalışmadır.

Tüm çabalarımızın ortak paydasında, geçmişe olan saygının bizi geleceğe güvenle taşıyacağı düşüncesi vardır. İzmir layık olduğu kent kimliğini bu girişimlerle yakalayacaktır. Bu amaca hizmet eden her çaba, İzmir için zaten bir ödüldür.

Sahip çıktıkça güzelleşen kentimiz adına, ödül komitesinde yer alan üniversite, koruma kurulları ve meslek odalarına, onların temsilcilerine, her yıl seçici kurulda gönülden emek veren hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Geçmişiyle barışık bir kentin yaratılmasında katkı koyan tüm ödül sahiplerine, organizasyonun sürekliliğini sağlayan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Saygı ve sevgilerimle.

Aziz KOCAOĞLU
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı